Projekt IKT CLOUD-IO

post-image
Cilj projekta: Podići kapacitete ljudskih, tehnoloških resursa lokalnih OCD-a iz područja turizma, zaštite okoliša i socijalne skrbi osoba u nepovoljnom položaju te stvoriti sinergiju između područja djelovanja. Partnerske udruge pokrivaju područja djelovanja, prepoznata kao važna za zajednicu u kojoj djeluju. U fokusu projekta za ostvarivanje postavljenog cilja je nabava i implementacija i primjena novo razvijenog IKT rješenja koji u svojoj biti sadržava značajke CRM, DMS i CLOUD sustava.
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Referentni broj projekta: UP.04.02.1.11.0424
Ukupna vrijednost projekta: 494.057,98 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su od strane Europskog socijalnog fonda (419.949,28 HRK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (74.108,70 HRK).
Period provedbe: 19.4.2022. – 19.4.2023.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zaštitarsko-ekološke udruge “Senjar”.
Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Zaštitarsko-ekološke udruge “Senjar” i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.