Volonterski programi u sklopu projekta IKT CLOUD-io

post-image

U Sklopu projekta IKT CLOUD-io izrađena su dva volonterksa programa koji za svrhu imaju detaljno opisati volonterske aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta, zajedno s volonterskim pozicijama.

Prvi volonterski program je Program “Izleti”, izrađen od strane nositelja projekta UTV Međimurski vodiči, a podrazumijeva 6 aktivnosti izleta koje će provoditi volonteri UTV Međimurski vodiči za naše partnere na projektu Udruga slijepih Međimurske županije i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, sa svrhom uključivanja njihovih korisnika u redovne aktivnosti udruge i na taj način stvaranja sinergije između OCD-a. Volonterski izleti provodit će se temeljem programa i nakon završetka projekta u budućim aktivnostima udruge.

Drugi Program je Program “Eko Akcije čišćenja” izrađen od strane partnerske udruge Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar, također za partnere Udruga Slijepih i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Kroz dvije eko akcije čišćenja, korisnike partnerskih udruga uključit će se u ekološke aktivnosti udruge ZeuS, te na takav način postići jačanje osjećaja korisnosti u društvu za osobe u nepovoljnom položaju.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Referentni broj projekta: UP.04.02.1.11.0424
Ukupna vrijednost projekta: 494.057,98 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su od strane Europskog socijalnog fonda (419.949,28 HRK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (74.108,70 HRK)
Period provedbe: 19.4.2022. – 19.4.2023.
Više informacija: https://esf.hr,

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zaštitarsko-ekološke udruge Senjar.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Zaštitarsko-ekološke udruge Senjar i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.