Volonterska aktivnost – izleti

post-image

U sklopu projekta IKT CLOUD-io planirana je volonterska aktivnost izleti koja podrazumijeva organizaciju ukupno 6 izleta za korisnike partnerskih organizacija Udruga slijepih Međimurske županije i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Dana 28.8.2022. organiziran je prvi izlet u Donje Međimurje u Donju Dubravu, Prelog i Svetu Mariju. Korisnici su imali priliku posjetiti poučnu stazu “Vrata Pažuta” u Donjoj Dubravi, Grad Prelog te kupalište na starom toku rijeke Drave gdje je organizirana prezentacija ispiranja zlata.

Koordinator izleta na području šumske poučne staza bila je udruga Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar” [ ZeuS ]. Za ručak izletnika pobrinuo se Restoran Prepelica, a MNK “Vidovski Zlatari” za prezantaciju tradicionalnog znanja iz Donjeg Međimurja.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Referentni broj projekta: UP.04.02.1.11.0424
Ukupna vrijednost projekta: 494.057,98 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su od strane Europskog socijalnog fonda (419.949,28 HRK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (74.108,70 HRK)
Period provedbe: 19.4.2022. – 19.4.2023.
*******
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar” [ ZeuS ]
Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar” [ ZeuS ] i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.