Volonterska aktivnost – izlet uz rijeku Muru

post-image

U sklopu projekta IKT CLOUD-io planirana je volonterska aktivnost Izleti koja podrazumijeva organizaciju 6 izleta za korisnike partnerskih organizacija Udruga slijepih Međimurske županije i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Dana 19.3.2023. organiziran je peti izlet na područje uz rijeku Muru. U sklopu izleta, korisnici i volonteri posjetili su Med dvemi vodami – Centar za posjetitelje Križovec gdje su naučili zanimljivosti o povijesti šumarstva u Međimurju, proučavali galerije Muru i Dravu, te naučili nešto više o bogatoj flori i fauni uz dvije međimurske rijeke. Veliko hvala svim djelatnicima centra koji su nam omogućli posjet.

Nakon toga korisnici su posjetili Mursko Središće, najsjeverniji grad u RH, gdje su slušali o povijesti rudarstva u Spomen dom rudarstva – Cimper. Hvala gospodinu Zoranu Turku na izvrsnoj interpretaciji novog CZP-a u Međimurju. Uslijedila je šetnja šetnicom Svete Barbare, a kraj izleta obilježio je obrok u Me Gusta Bar u Murskom Središću za korisnike izleta.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Referentni broj projekta: UP.04.02.1.11.0424
Ukupna vrijednost projekta: 494.057,98 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su od strane Europskog socijalnog fonda (419.949,28 HRK) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (74.108,70 HRK)
Period provedbe: 19.4.2022. – 19.4.2023.
*******
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar” [ ZeuS ]
Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Zaštitarsko-ekološka udruga “Senjar” [ ZeuS ] i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.