post-image

Poziv na predstavljanje projekta i provedenih radova obnove rijeke Drave na području Općine Donja Dubrava

Poštovani, zadovoljstvo nam je pozvati Vas u ime projektnog tima (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije) DRAVA LIFE projekta na predstavljanje projekta

post-image

DRAVA LIFE-projekt revitalizacije rijeke Drave u Donjoj Dubravi

Sa zadovoljstvom prenosimo prve dobre vijesti, nakon što smo prije puno godine zajedno Goran Čižmešija (ZEUS) i Arno Mohl (WWF) skicirali draft mogućih lokaliteta za revitalizaciju u okolici Donje Dubrave i Legrada. Možemo reći da konačno će se pretočiti u djelo jedna prirodi prijeko potrebna pomoć: U tijeku su radovi obnove rukavca D. Dubrava (C.3.1)