Objava poveznice na natječaj za izvedbu poučne staze “Vrata Pažuta” u Donjoj Dubravi

post-image

 

 

Naziv naručitelja: ZAŠTITARSKO-EKOLOŠKA UDRUGA SENJAR

Sjedište: Trg Republike 9, Donja Dubrava, 40328

OIB: 95299109790

Kontakt osoba naručitelja: Goran Čižmešija

Telefon:  +385 98 173 9505

Elektronička pošta: gcizmesija@gmail.com

 

Naručitelj nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i ne može koristiti pravo na pretporez te se ponude uspoređuju s PDV-om.

 

  • Preuzimanje poziva na dostavu ponuda:

 

Ovaj Poziv na dostavu ponuda i sva dodatna dokumentacija koja se odnosi na  postupak jednostavne nabave, neograničeno i u cijelosti je dostupna na: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx i na web stranici naručitelja: https://zeus-senjar.hr/

 

ID poziva je 17666

ili download  materijala ovdje: pozivzadostavuponuda

 

Tags:
,