post-image

ZEUS u akciji čišćenja okoliša od nesavjesno odloženog otpada

Proljetna zelena čistka bila je nekad akcija na državnoj razini s velikim odazivom. Danas je takva aktivnost prepuštena na lokalne zajednice da se sami organiziraju i odrade čišćenje okoliša od nesavjesno odloženog otpada. U organizaciji Općine Donja Dubrava i koordinaciji nevladinih udruga i ove godine se odrađuje tradicionalna akcija čišćenja. Zbog neugodne činjenice da u

post-image

Sumirani rezultati prebrojavanja ptica u sjevernoj Hrvatskoj

Zaštitarsko-ekološka udruga ˝Senjar˝ [ZeuS] iz Donje Dubrave organizirala je i ove godine tradicionalno redovno prebrojavanje ptica vodarica u našoj regiji. U partnerstvu JU Varaždinska, JU Međimurska priroda i ZEUS odrađeno je 22. prebrojavanje ptica.   Redovito zimsko prebrojavanje ptica močvarica, obavlja se u sklopu Međunarodnog projekta (IWC – International Waterbird Census), a provodi se svake